Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - MofC

Strony: 1 2 [3]
31
Matematyka i fizyka / zderzenia dwóch kul
« dnia: Sierpień 05, 2011, 15:29:33 »
Próbuje napisać symulacje zderzenia niecentralnego dwóch kul, przeszukałem trochę internetu i znalazłem coś takiego http://graja.net/eksperyment/mikrotesty/20090313/zderzenie_kul.html i mam jeden problem bo nie wiem jak obliczyć te składowe wektora prędkości kuli czyli (np. dla kuli A) v1s i v1n.

Proszę o pomoc.

32
Szkółka / Odp: Moralne aspekty wielowątkowości
« dnia: Maj 24, 2011, 09:34:48 »
A co do programowania gier (chodzi mi tu o pętle główna i metody obiektów gry np. przeciwnicy) to stosować wątki czy lepiej ich unikać?

33
Sprzedam / Sprzedam książke do Delphi
« dnia: Styczeń 06, 2011, 22:47:24 »
Książka "DELPHI 2007 Dla WIN32 i baz danych"
Autor Marian Wybrańczyk
Stan bardzo dobry, prawie nie używana.

Działy książki:
1 Środowisko Delphi - szybki start
2 Wybrane komponenty środowiska
3 Niewizualne środki programowania
4 Elementy grafiki
5 Wykorzystujemy bibliotekę VCL
6 Wielowątkowość
7 Biblioteki DLL
8 Pliki tekstowe
9 Strumienie plikowe
10 Pliki typowane
11 XML i DOM
12 Planujemy bazę danych
13 FireBird - Elementy języka SQL
14 ODBC i MS Access, DBF
15 InterBase
16 MySQL i dbExpress
17 MySQL i Zeos
18 SQL Server 2005 i dbGo
19 Rave Reports - drukujemy
20 Interfejs bazodanowy
21 BDE
22 Logiczne blokowanie rekordu
23 Instalowanie programów - InnoSetup

Cena książki 30zł

34
SDL / Odp: SDL-surfejsy
« dnia: Grudzień 21, 2010, 21:30:40 »
Wysłałem Ci Lerhes na PW link do całego projektu

35
SDL / Odp: SDL-surfejsy
« dnia: Grudzień 21, 2010, 17:18:58 »
Poprawiłem to indeksowanie ale błąd jest nadal, nawet jak napisze
SDL_BlitSurface(kafelki[4][3],NULL,mapa,&dest);  w miejscu gdzie wywala błąd.

36
SDL / Odp: SDL-surfejsy
« dnia: Grudzień 21, 2010, 16:10:59 »
Plik mapsvc.h
class map
{
public:
int ax,ay;
int x,y;

SDL_Rect dest;

SDL_Surface* tekstury[10];
SDL_Surface* mapa;SDL_Surface* kafelki[20][20];

void DrawMap();
void TekstureLoad();
void DataLoad();
void DrawGrid(int ilosclinix,int iloscliniy);
void ShowMap(SDL_Surface *main_surface);

map (int x,int y);
~map();


};

Plik mapsvc.cpp
#include<iostream>
#include<SDL.h>
#include"mapservice.h"

map::map(int b,int n)
{
x=b;
y=n;
ax=0;
ay=0;

}

map::~map()
{
SDL_FreeSurface(tekstury[0]);
SDL_FreeSurface(tekstury[1]);
SDL_FreeSurface(tekstury[2]);
SDL_FreeSurface(tekstury[3]);
SDL_FreeSurface(tekstury[4]);
SDL_FreeSurface(tekstury[5]);
SDL_FreeSurface(tekstury[6]);
SDL_FreeSurface(tekstury[7]);
SDL_FreeSurface(tekstury[8]);
SDL_FreeSurface(tekstury[9]);

}
void map::TekstureLoad()
{
tekstury[0]=SDL_LoadBMP("grafika/mapa/woda.bmp");
tekstury[1]=SDL_LoadBMP("grafika/mapa/trawa.bmp");
tekstury[2]=SDL_LoadBMP("grafika/mapa/brzeg1.bmp");
tekstury[3]=SDL_LoadBMP("grafika/mapa/brzeg2.bmp");
tekstury[4]=SDL_LoadBMP("grafika/mapa/brzeg3.bmp");
tekstury[5]=SDL_LoadBMP("grafika/mapa/brzeg4.bmp");
tekstury[6]=SDL_LoadBMP("grafika/mapa/naroznik1.bmp");
tekstury[7]=SDL_LoadBMP("grafika/mapa/naroznik2.bmp");
tekstury[8]=SDL_LoadBMP("grafika/mapa/naroznik3.bmp");
tekstury[9]=SDL_LoadBMP("grafika/mapa/naroznik4.bmp");
if (!tekstury[10]) std::cout<<"Error";

}
void map::DataLoad()
{

for (int i=0; i<x; i++)
{
for (int j=0; j<y; j++)
{
kafelki[i][j]=SDL_LoadBMP("grafika/mapa/woda.bmp");
}

}


for (int i=4; i<x-3; i++)
{
for (int j=3; j<y-5; j++)
{
kafelki[i][j]=SDL_LoadBMP("grafika/mapa/trawa.bmp");;
}

}

for (int i=5; i<9; i++) kafelki[i][3]=SDL_LoadBMP("grafika/mapa/brzeg2.bmp");
for (int i=5; i<9; i++) kafelki[i][7]=SDL_LoadBMP("grafika/mapa/brzeg2.bmp");

for (int i=4; i<7; i++) kafelki[4][i]=SDL_LoadBMP("grafika/mapa/brzeg2.bmp");
for (int i=4; i<7; i++) kafelki[9][i]=SDL_LoadBMP("grafika/mapa/brzeg2.bmp");


kafelki[4][3]=SDL_LoadBMP("grafika/mapa/woda.bmp");
kafelki[9][3]=SDL_LoadBMP("grafika/mapa/naroznik3.bmp");
kafelki[9][7]=SDL_LoadBMP("grafika/mapa/naroznik3.bmp");
kafelki[4][7]=SDL_LoadBMP("grafika/mapa/naroznik3.bmp");

}

void map::DrawMap()
{
for (int i=0; i<10; i++)
{
for (int j=0; j<y; j++)
{
dest.x=(i*64)-(ax*3);
dest.y=(j*48)-(ay*2);


SDL_BlitSurface(kafelki[i][j],NULL,mapa,&dest);

}

}
}

void map::ShowMap(SDL_Surface *main_surface)
{
dest.x=0;
dest.y=0;

SDL_BlitSurface(mapa,NULL,main_surface,&dest);

}


i w pliku main.cpp (fragment)
while(timer.getLaps() >= 1)
{


ludek.Control(zdarzenie);

//if (ludek.retposx() < 320) {wyspa.ax=wyspa.ax-1;ludek.position_x=ludek.position_x+3;}
//if (ludek.retposx() > 448) {wyspa.ax=wyspa.ax+1;ludek.position_x=ludek.position_x-3;}
//if (ludek.retposy() < 240) {wyspa.ay=wyspa.ay-1;ludek.position_y=ludek.position_y+2;}
//if (ludek.retposy() > 336) {wyspa.ay=wyspa.ay+1;ludek.position_y=ludek.position_y-2;}


}
SDL_FillRect(ekran, &rect_all, SDL_MapRGB(ekran->format, 100,100,100));
wyspa.DrawMap();
wyspa.ShowMap(ekran);

    ludek.UnitDraw(ekran);
SDL_Flip(ekran);

}37
SDL / SDL-surfejsy
« dnia: Grudzień 21, 2010, 15:43:10 »
Mam problem z SDL, robie coś takiego :

//Skrócona wersja kodu

        SDL_Rect dest;

        SDL_Surface* tekstury[10]; 
SDL_Surface* mapa;             
        SDL_Surface* kafelki[20][20];

        tekstury[1]=SDL_LoadBMP("grafika/mapa/woda.bmp");
        //Dalej uzupełniam tablice róznym obrazkami
       
 
        kafelki[2][2]=tekstury[1]; // kopiuje wskaźnik do indeksu kafelka

        dest.x=1; //Przykładowa pozycja
        dest.y=1;


SDL_BlitSurface(kafelki[1][1],NULL,mapa,&dest); //I "układam" na powierzchni mapa obrazki...

i wywala błąd przy próbie wywołania funkcji SDL_BlitSurface()
Unhandled exception at 0x68128c2c in Three Kingdoms.exe: 0xC0000005: Access violation reading location 0xccccccf8.
Jeśli to wam nic nie mówi to mogę przesłać większy kawałek kodu
Proszę o pomoc

38
Szkółka / Odp: Wskaźniki
« dnia: Listopad 24, 2010, 16:12:03 »
Dowiedziałem się że deklaracja dwu-wymiarowych tablic dynamicznych nie jest dobrym pomysłem i przez nią prawdopodobnie jest błąd, zmieniłem na zwykłą i wszystko działa.

39
Szkółka / Odp: Wskaźniki
« dnia: Listopad 23, 2010, 18:27:52 »
deklaruje tablice dynamiczną w konstruktorze klasy map

kafelki = new fieldData*[x];

for(int i=0;i<x;i++)
{
kafelki[i]=new fieldData[y];
}

}

40
Szkółka / Wskaźniki
« dnia: Listopad 23, 2010, 18:06:09 »
Mam taką klasę w pliku mapservice.h :

class map
{
public:


ALLEGRO_BITMAP* tekstury[5];

struct fieldData
{
ALLEGRO_BITMAP* pole;
};
//metody itp.

};


I robię coś takiego w pliku mapservice.cpp w metodach klasy map (Pomijam dużą część kodu)tekstury[1]=al_load_bitmap("grafika/woda.bmp");
kafelki[1][1].pole=tekstury[1];
al_draw_bitmap(kafelki[1][1].pole,1*64,1*48,NULL);I przy wywołaniu metody al_draw_bitmap(kafelki[1][1].pole,1*64,1*48,NULL) wywala błąd :
Unhandled exception at 0x10003586 in aaa.exe: 0xC0000005: Access violation reading location 0xccccccd8.

41
Szkółka / Odp: Problem z linkerem
« dnia: Październik 25, 2010, 16:16:43 »
Potrafię popełnić tylko głupi błąd

42
Szkółka / Problem z linkerem
« dnia: Październik 25, 2010, 16:05:10 »
Mój problem wygląda tak, podczas kompilowania projektu w visual studio 2008 wywala błąd linkera który brzmi następująco :
1>map_loader.obj : error LNK2005: "public: void __thiscall maploader::LoadMap(void)" (?LoadMap@maploader@@QAEXXZ) already defined in main.obj
1>RTL.obj : error LNK2005: "public: void __thiscall maploader::LoadMap(void)" (?LoadMap@maploader@@QAEXXZ) already defined in main.obj
1>C:\Users\Kamil\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Trzy korony\Debug\Trzy korony.exe : fatal error LNK1169: one or more multiply defined symbols found

Mój projekt wygląda mniej więcej tak :

main.cpp
#include"map_loader.cpp"

void main()
{
}


map_loader.cpp
#include"map_loader_data.h"

void maploader::LoadMap()
{
bla bla bla
}

i map_loader_data.h
class maploader
{
private:
bla bla bla
public:
void LoadMap();
bla bla bla
}

Strony: 1 2 [3]