Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Jakubek

Strony: [1]
1
Językoznawstwo / Tester
« dnia: Luty 02, 2006, 14:54:29 »
Witam !!

Muszę zrobić  grę "Tester 1.1" jest to gra która losowo zadaje pytanie... tu jest kod.. zrobione w Delphi ... wiem wiem, badziewie ale muszę przynieś to do szkoły

unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, Menus;

type
  Ttest = class(TForm)
    PanelPytanie: TPanel;
    PanelOdpowiedz: TPanel;
    PanelStatystyka: TPanel;
    tekstPytanie: TLabel;
    Label1: TLabel;
    tekst: TLabel;
    tekst1: TLabel;
    tekstLiczbaPytan: TLabel;
    tekstLiczbaPoprawnych: TLabel;
    tekstLiczbaBlednych: TLabel;
    radioOdpowiedz1: TRadioButton;
    radioOdpowiedz2: TRadioButton;
    radioOdpowiedz3: TRadioButton;
    przyciskOdpowiedz: TButton;
    MainMenu1: TMainMenu;
    Plik1: TMenuItem;
    Zamknij1: TMenuItem;
    Pomoc1: TMenuItem;
    Wiedzainformacje1: TMenuItem;
    Dodaj1: TMenuItem;
    Pytanie1: TMenuItem;
    procedure Zamknij1Click(Sender: TObject);
    procedure uaktualnijnapisy(numerPytania:integer);
    procedure Ttest.FormCreate(Sender: TObject);
    procedure Ttest.przyciskOdpowiedzClick(Sender:TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
const liczbaPytan=3
var
  test: Ttest;
  pytanie: array [1..liczbaPytan] of string;
  odpowiedz1: array[1.liczbaPytan] of string;
  odpowiedz2: array[1..liczbaPytan] of string;
  poprawne: array [1.liczbaPytan] of integer;
  aktualnePytanie:integer;
  liczbaPoprawnych:integer;
implementation

{$R *.dfm}

procedure Ttest.Zamknij1Click(Sender: TObject);
begin
close;
end;

procedure uaktualnijnapisy(numerPytania:integer);
begin
test.Caption:='Wiedza' + intToStr(aktualnePytanie)+'/' +intToStr(liczbaPytan);
test.tekstPytanie.Caption:=pytanie[numerPytania];
test.radioOdpowiedz1.Caption:=pytanie[numerPytania];
test.radioOdpowiedz2.Caption:=pytanie[numerPytania];
test.radioOdpowiedz3.Caption:=pytanie[numerPytania];
test.tekstLiczbaPytan.Caption:=intToStr(aktualnePytanie-1);
test.tekstLiczbaPoprawnych.Caption:=intToStr(liczbaPoprawnych);
test.tekstLiczbaBlednych.Caption:=intToStr(aktualnePytanie-liczbaPoprawnych-1);
end;

procedure Ttest.FormCreate(Sender: TObject);
begin
pytanie [1]:='Jakies pytanie?';
odpowiedz1[1]:='odpowiedz1';
odpowiedz2[1]:='odpowiedz2';
odpowiedz3[1]:='odpowiedz3';
poprawne[1]:=2;

pytanie [2]:='Jakies pytankoooooooo?';
odpowiedz1[2]:='odpowiedz1';
odpowiedz2[2]:='odpowiedz2';
odpowiedz3[2]:='odpowiedz3';
poprawne[2]:=1;

pytanie [3]:='Jakies pytanieeeeeeeeeyyy?';
odpowiedz1[3]:='odpowiedz1';
odpowiedz2[3]:='odpowiedz2';
odpowiedz3[3]:='odpowiedz3';
poprawne[3]:=3;

liczbaPoprawnych:=0;
aktualnePytanie:=1;
uaktualnijNapisy(aktualnePytanie);
end;

function
begin
if test.radioOdpowiedz1.Checked then

begin
test.radioOdpowiedz1.Checked:=false;
ktoraOdpowiedzWybrano:=1;

end
else if test.radioOdpowiedz2.checked:= then
begin
test.radioOdpowiedz2.Checked:=false;
ktoraOdpowiedzWybrano:=2;
end
else if test.radioOdpowiedz3.checked:= then
begin
test.radioOdpowiedz3.Checked:=false;
ktoraOdpowiedzWybrano:=3;
end
else
ktoraOdpowiedzWybrano:=-1;
end;

procedure Ttest.przyciskOdpowiedzClick(Sender:TObject)
var wybranaOdpowiedz:integer;
begin
wybranaOdpowiedz:=ktoraOdpowiedzWybrano();
if wybranaOdpowiedz=-1 then
showMessage('Zaznacz jedną opcję')
else
begin
if wybranaOdpowiedz=poprawne[aktualnePytanie]then
liczbaPoprawnych:=liczbaPoprawnych+1;

aktualnePytanie:=aktualnePytanie+1

if aktualnePytanie<=liczbaPytan then
uaktualnijNapisy(aktualnePytanie)
else
begin
test.tekstLiczbaPytan.Caption:=intToStr(liczbaPytan);
test.tekstLiczbaPoprawnych.Caption:=intToStr(liczbaPoprawnych);
test.tekstLiczbaBlednych.Caption:=intToStr(liczbaPytan - liczbaPoprawnych);
showmessage('Odpowiedziałes już na wszystkie pytania');
close;
end;i teraz pytanie.. jak zrobić aby w tym programie można było dodawać pytania ?? ..

2
Szkółka / Logo - programowanie ?
« dnia: Luty 01, 2006, 13:47:25 »
Witajcie :D !

Moje profesorka od Informatyki powiedziała:

Cytuj
W następnym półroczu będziemy uczyć się Logo


Co to jest to Logo?? Ona powiedziała, że coś o programowaniu, ale co?? Nigdzie na google nie mogę znaleźć...


Pozdrawiam  :D

3
Szkółka / Od czego .. ?
« dnia: Styczeń 31, 2006, 01:42:56 »
Witam !

Mam pytanie czy może mi ktoś napisać czego po kolei mam się uczyć ?? aby zrobić grę taką jak np. Maluch racer (polskie :D ) czyli grę 3D

1. c++

...................

przepraszam jeśli naruszyłem jakiś punkt z regulaminu


POZDRAWIAM :D

Strony: [1]