Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Irbis

Strony: [1]
1
Ogólnie Bullet ma taki sam układ współrzędnych globalnych (world space) jak OpenGL. Implementuję obsługę btRaycastVehicle i zauważyłem, że typ btRaycastVehicle ma następującą funkcję:

virtual void btRaycastVehicle::setCoordinateSystem(int rightIndex, int upIndex, int forwardIndex);

Jak ta funkcja działa ?

Domyślnie obiekt btRaycastVehicle ma następujące parametry:
  • forward vector: [0, 1, 0]
  • forward axis: 1
  • right axis: 0
  • up axis: 2

Czy to oznacza, że oś y i jest zamieniona z osią z w stosunku do globalnego układku współrzędnych Bulleta i OpenGL ?

Po zawołaniu funkcji:
raycastVehicle.setCoordinateSystem(0,1,2);

pojazd zwraca następujące parametry:
  • forward vector: [0, 0, 1]
  • forward axis: 2
  • right axis: 0
  • up axis: 1

co jest bardziej sensowne. Nie rozumiem dlaczego domyślne wartości układu współrzędnych pojazdu są inne i jak to interpretować.
Strony: [1]